Hejtman přijel zahájit školní rok do Dolní Čermné

Hejtman přijel zahájit školní rok do Dolní Čermné

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zahájil školní rok spolu se starostou Petrem Helekalem v Dolní Čermné na ZŠ Vincence Junka. „Především bych chtěl popřát dětem, jejich rodičům a učitelům, aby ten letošní rok byl o poznání klidnější a především, aby nebyla osobní výuka nijak narušena,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Zahájení výuky se zúčastnil i lanškrounský starosta, a to na ZŠ A. Jiráska. Radim Vetchý se vyjádřil k petici „za nástup dětí do škol bez podmínek“: „Je zcela jednoznačné, že zřizovatelé ani ředitelé škol nemají žádné kompetence měnit či obcházet podmínky opatření stanovených ministerstvem.“ To potvrzuje i ministerstvo školství: „Škola je v tomto ohledu ve stejném postavení jako samotní žáci. Školy ani nemohou postupovat jinak než tyto povinnosti splnit, protože jiný postup mimořádná opatření neumožňují.“

Žáci mají podle platných opatření povinnost nosit ochranu úst a nosu například na chodbách. Na 1., 6. a 9. září pak ministerstvo zdravotnictví nařídilo antigenní testování. Zákonnost tohoto opatření potvrzuje Nejvyšší správní soud: „Škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků podle § 29 odst. 2 školského zákona. Součástí této povinnosti je i zajišťování bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí. To škola v současné situaci naplní mj. i tím, že provádí testování.“ V případě, že se dítě testů nezúčastní, musí nosit roušku i při výuce.

-red-
Foto: Facebook/3PK