Vymysleli, jak propojit oba břehy potoka v Pivovarské zahradě

Vymysleli jak propojit oba břehy potoka v Pivovarské zahradě

Nápad využít v Pivovarské zahradě pískovcové kvádry, které byly odstraněny z hráze Krátkého rybníka během nedávné rekonstrukce bezpečnostního přelivu, uspěl.


V architektonické soutěži „Terénní a krajinářské úpravy v Pivovarské zahradě v Lanškrouně" byly posuzovány tři návrhy. Dva z nich předpokládaly propojit oba břehy Třešňoveckého potoka lávkou, což mělo dva „háčky". Za prvé by to zvýšilo náklady nad stanovený limit 1,5 mil. Kč a za druhé toto řešení bylo nepřijatelné pro Povodí Moravy.

Návrh týmu architektů vedeného pražským architektem a pedagogem Josefem Mádrem přišel s neobvyklým řešením jak potok hravou formou překonat a přitom využít už to, co v Lanškrouně máme.

„Brali jsme do úvahy tři základní body," vysvětlil při prezentaci návrhu veřejnosti dne 5. září architekt Mádr. „Snažili jsme se zachovat úpravy, které v Pivovarské zahradě už proběhly, jako např. výsadba ovocných stromů. Dále využít potenciál, který centrum Lanškrouna má, tj. přírodní tok, možnost přímého kontaktu s vodou, tedy jedinečný a obohacující motiv. Třetím bodem je překonání vodního toku, tj. přebrodit či přeskočit, využitím kamenů z hráze lanškrounského rybníka, které jsou deponované u silnice na Ústí nad Orlicí."

V následné debatě se diskutovalo nejen o představeném konceptu, který předpokládá mimo jiné i výsadbu dalších ovocných stromů, ale např. i o nejbližším okolí bytového domu čp. 75 (ve vlastnictví města) ve spodní části zahrady. To by mělo zůstat projektem nedotčené. Zmíněni byli i další „sousedé" z druhého břehu potoka, kteří zády svých budov tvoří jakousi protější zeď vůči gabionovému oplocení táhnoucímu se podél ulice Opletalovy - Sport centrum Lanškroun čp. 559, obytný dům čp. 160 a také budova sladovny čp. 560. Ta je spolu s ležáckými sklepy posledním pozůstatkem bývalého panského pivovaru.

„Vítězové architektonické soutěže mají za úkol zahrnout výsledky této debaty do finální podoby studie, která poslouží jako základ pro projektovou dokumentaci," uvedla městská architektka Pavla Sommerschuh.

Marie Hrynečková

Foto:
1 - Architekt Anton Pelech, člen vítězného týmu, se řešením Pivovarské zahrady zabýval už dříve, ještě jako student Fakulty architektury ČVUT v Praze.
2 - Prezentace vítězného návrhu probíhala v konferenční místnosti v suterénu radnice. Přišla asi desítka zájemců.
3 - Řešení s použitím pískovcových bloků z hráze Krátkého rybníka.
4 - Návrh počítá i s dalšími stromy (vyznačeny červeně).
5 - Současný stav zahrady, kde je 15 ovocných stromů.
6 - Třešňovecký potok je unikátní v tom, že teče pod jedním z obytných domů na ulici T. G. Masaryka. Jde o přízemní budovu čp. 16.  
7 - Vstup do Pivovarské zahrady na křižovatce ulic T. G. Masaryka a Opletalovy.
8 - Když příliš neprší je Třešňovecký potok v těchto místech jen strouhou hlubokou mezi 40 a 70 cm.
9 - Pohled z mostu na ul. T. G. Masaryka.
10 a 11 - Vstup poblíž domu čp. 75 z ulice Opletalova.
12 - Okolí domu čp. 75 ve spodní části zahrady.
13 až 15 - Proti gabionovému oplocení na ul. Opletalova tvořá záda budov na Pivovarském náměstí protější zeď zahrady.
16 a 17 - V roce 2019 byla Pivovarská zahrada ve spolupráce s polskou stranou osazena patnácti ovocnými stromy, vybavena panely o historii lanškrounských pivovarů a byla instalována sada bubínků.
18 až 26 - Na gabionovou zeď byly upevněny panely popisující historii lanškrounských pivovarů.
27 - Zrekonstruovaný bezpečnostní přeliv na Krátkém rybníku. Z jeho hráze pocházejí pískovcové kvádry.
28 - Uložené bloky pískovce z hráze Krátkého rybníka.

 

https://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/9059-20-let-partnerstvi-polsko
https://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/lanskroun/9720-chysta-se-rekonstrukce-bezpecnostniho-prelivu-na-rybniku-kratky
https://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/lanskroun/9793-zacaly-prace-na-rekonstrukci-bezpecnostniho-prelivu-rybniku-kratky
https://www.lanskrounsko.cz/cz/zpravodaj/7966-dum-16-je-raritou-tece-pod-nim-potok