Dodavatel stavby uznal reklamaci odpadlé části římsy

Dodavatel stavby uznal reklamaci odpadlé části římsy

Na věžičce Langerovy vily odpadla část římsy, a to po pouhých dvou letech od kompletní rekonstrukce budovy. „Je to na nejvíc viditelném místě a na nejhůř dosažitelném místě... velká smůla," konstatoval všímavý kolemjdoucí, který na závadu upozornil.


Místostarosta Oldřich Strnad potvrdil, že ohledně poškozené fasády došlo k jednání s generálním zhotovitelem stavby, brněnskou firmou OHL ŽS, a.s. „OHL uznala reklamaci, hledá se termín realizace opravy," vysvětlil v jaké fázi se záležitost momentálně nachází.

Langerovu vilu postavil v roce 1885 zlatník Rudolf Emil Langer. Novou fasádu včetně zachování ozdobných říms, sloupů a chrličů na věžičce dostala budova v roce 1968. Vydržela 48 let až do uzavření kulturního domu v roce 2016. Zrekonstruovaná vila se otevřela veřejnosti v dubnu 2019.

Marie Hrynečková