Muzeum vydává 18. a 19. ročník vlastivědného sborníku

Muzeum vydává 18. a 19. ročník vlastivědného sborníku

V druhé polovině května již bude ke koupi čerstvé vydání vlastivědného sborníku Městského muzea Lanškroun. A co je obsahem tohoto dvojčísla?

Úvodní slovo (Marie Borkovcová)
HaS Lanškroun s. r. o. (Jiří Kohout)
Zdeněk Kolářský jubileum (Dita Hálová)
Napsali nám... (Wolfgang Fritscher, Edward G. Langer, Petr Lukas, Marie Macková, Pavel Tacl)
Kniha Pojďte s námi do muzea (Marie Borkovcová)
500 let renesance ve východních Čechách (Petr Vorel)
Železniční vlečka do tabákové továrny v Lanškrouně (Marie Macková)
Osobnosti na pomnících na současném hřbitově a náhrobcích u kostela sv. Anny (Marie Borkovcová)
Opravy památek v Lanškrouně v letech 2019 a 2020 (M. Heinrichová)
Od „břehů Bohemie“ k „Ostrovu“ ve Wisconsinu, lanškrounští osadníci ve wisconsinském Waterloo (Edward G. Langer)
Lanškrounské rybníky (Marie Borkovcová)
Kamenné pozůstatky z historie nás Čechy Poláky spojují neboli Lapidárium (Veronika Žáková)
Dny evropského dědictví 2019, 2020
Dopis Boženy Němcové adresovaný Josefu Lešikarovi (M. Borkovcová)
Lanškroun, domov mého mládí (Gertrud Hegyi)
100 let uměleckého svazu Devětsil (Dita Hálová)
120 let od narození Elišky Junkové (Dita Hálová)
Vzpomínky – 100 let Jarmily Netkové /1920–2012/ (Jarmila Netková)
Obnova a zprovoznění kašny na náměstí Jana Marka Marků v Lanškrouně (Marie Borkovcová)
Zapomenutý sochař František Pacík (1927–1975) (M. Borkovcová)
Architektonické a stavebně technické řešení revitalizace kašny na náměstí J. M. Marků (Lucie Kubínková)
Vladimír Vaculka, tvůrce keramického reliéfu v Kulturním domě v Lanškrouně (Dita Hálová)
Design Jindřicha Marka a prezentace československého státu (Dita Hálová)
Lubomír Šilar – záchrana reliéfu z Letňan (Dita Hálová)
Fragmenty z historie digitalizace v Lanškrouně (Karel Tuháček, Ladislav Maixner)
Studenti architektury navrhují v Lanškrouně (Oldřich Bittner)
30 let výuky oboru Knihař v Lanškrouně (Vlasta Tomanová)
Dvacet let Spolku důchodců v Horním Třešňovci (František Teichmann)